Et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling

Velkommen til Helseinnovasjonssenteret.

Sammen for fremtidens helsetjenester

Helseinnovasjonssenteret jobber for en mer bærekraftig organisering av helsetjenestetilbudet i Norge.

Vi er en helsehub for samhandling og innovasjon mellom brukere, pårørende, kommuner, sykehus, forskningsmiljø, utdanningsmiljø og helsegründere. En viktig del er velferdsteknologiske løsninger som bidrar til at brukere av helsetjenester skal mestre å bo hjemme i stedet for på institusjon.

Velferdsteknologi — løsninger for økt livskvalitet

Velferdsteknologi er løsninger som fremmer selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse for tjenestemottakerne. 

Velferdsteknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men de kan bidra til å øke opplevelsen av mestring og heve livskvaliteten til mottakerne gjennom økt selvstendighet.

Les mer om velferdsteknologi

Trygghetsalarm — føl deg trygg